Haastatteluja. Interviews

Arkistoissa:

Rev. Matti Pekkarinen [since 1998 Matti T. Amnell, Doctor of Theology, Doctor of Philosophy]: New Associate pastor at Lutheran church says 1974 battle tested his faith in God. - Toronto Star , Nov 04, 1981. Archives

Haastattelu Toronto Star -lehdessä. Kuva (Getty Images)

9.6.1999


Perttu Jukka. Uskonnot eivät lähenny Hickin ajattelun pohjalta

Helsingin sanomat/ihmiset/väitökset

https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000003805713.html


2015: Matti T. Amnell: Agricola, Rööperin ja Eiran kirkko. (historia, rakenne, käyttö, merkitys ja funktio, tulevaisuus)
2013: Matti T. Amnell: Mahdottomuuden kokemus Jacques Derridan poststrukturalistinen tutkimustraditio (sivut)
Moderni ja postmoderni ateismi ja kristinusko, Matti T Amnell. TT Mika K. T. Pajusen seminaarimuistio Matti T. Amnellin esitelmästä Suomen Ekumeenisen Neuvoston Opillisten kysymysten jaoston Usko-tiede- ateismi -seminaarissa 24.9.2010.

"Kadulla kulkee mustiin pukeutunut teinityttö, jonka takin selässä lukee--": I am my own God, I do what I want." - Mitä tällaisen tempauksen takana voisi olla? Ei välitöntä hätää. Olet vain törmännyt postmodernismiin." Jussi Rytkönen: Kirkon on otettava postmodernismi haltuun. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004601720.htmlKotimaa/Teologia 18.2.2010, 27.
Juhani Huttunen: Mitä todella tapahtuu? Kirkko ja kaupunki 17.3.2010. Sivut 4-5.
Lea Lappalainen: Postmoderni haastaa kirkon. (haastattelu) myös Kirkkomme lähetys 2/2010 ( 8-9)
"Ei ole maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa" Janne Villa: Rohkea tunnustuksellisuus kuuluu uskontojen kohtaamiseen Kirkko ja kaupunki 22/16.6.1999 [Uskontojen universumiin liittyvä haastattelu. ks esittely ja muut arviot]
Markus Partanen: Jumala on kuollut, ihminen kuollut.
- Sana/Ajankohtaista 25.2.2010
Video: Matti T. Amnell: Elämä vaatii rohkeutta (Agricola-messu)

perjantai 19. helmikuuta 2010

Matti T. Amnell: lectio (Uskontojen universumi 1999)Amnell Matti T.
Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu.
Suomalaisen Teologisen Kirjallisuusseuran Julkaisuja 217.
Laajuus: 261 s. nid.
Julkaisuvuosi: 1999
ISBN: 952-9791-31-3
Kieli: fin


Matti T. Amnell: Lectio precursoria. Uskontojen välisten suhteiden kehitysnäkymiä. 9.6.1999 Helsingin Yliopistolla
Puhe väitöstilaisuuden alussa.


Professori Hans Küng sanoi esitelmässään yliopiston juhlasalissa pari viikkoa sitten: ”Ei ole maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa. Ei uskontojen rauhaa ilman uskontodialogia. Ei uskontodialogia ilman uskontojen perusteiden tutkimista.”

Maapallo pienenee psykologisesti koko ajan. Maailmastamme on tulossa kovalla vauhdilla suuri ”maailmankylä”, jossa kansainväliset yhteydet lisääntyvät ja eri kulttuurien ihmiset ovat entistä enemmän henkilökohtaisesti kosketuksissa toistensa kanssa. Samalla myös monet ongelmat ovat tulleet yhteisiksi. Sotien uhka, luonnon saastuminen, liikakansoitus, globalisaation tuoma taloudellinen eriarvoisuus ja lamakaudet vaativat nyt kaikkien yhteisiä ponnisteluja, myös uskontojen.

Vaikka länsimaat ovat yhä johtavassa asemassa tieteen, teknologian ja liike-elämän alalla, on lännen auktoriteettiasema monessa suussa suhteessa vähentynyt. Suurin osa lännen siirtomaista on saavuttanut itsenäisyyden ja omanarvontunto ja tietoisuus omasta kulttuurista ja ainutlaatuisuudesta ovat kohonneet niissä. Elämme postkolonialismin ja jälki-imperialismin aikaa, jolloin vastaitsenäistyneet kansat yrittävät selvittää välejään menneisyytensä kanssa, missä orjuus, taloudellinen hyväksikäyttö ja lännen ylimielinen asenne tekivät tuhoaan ja aiheuttivat syvää katkeruutta.

Siksi myös uskontojen suhteet ovat nyt muuttumassa. Itsenäistyminen on kohottanut uskontojen asemaa uusissa valtioissa, ja näissä maissa on alettu tuntea tasavertaisuutta ja jopa ylemmyyttä kristinuskoon nähden. Monissa kolmannen maailman maissa kauhistellaan lännen moraalista rappiota ja sitä vastaan koetellaan taistella. Monet meidän aikamme sodat ja yhteiskunnalliset kriisit ovat värittyneet uskonnollisesti, vaikka niissä on ollut tietenkin monia muitakin motiiveja. Lähi-Itä, Balkan, Irlanti, Sri Lanka, Kypros ovat esimerkkejä tästä. Eri puolilla maailmaa on esiintynyt myös uskonnollisesti suuntautuneita terroristiryhmiä. Uskonnot voivat olla tällä tavoin kärjistämässä poliittisia ristiriitoja. On varmaan totta, että uskontojen väliset ongelmat ovat eräs nykyajan suurimmista haasteista teologialle ja kirkolle. toiset uskonnot on otettava vakavasti huomioon teologiaa harjoitettaessa ja kirkon toimintaa suunniteltaessa.

On aika harjoittaa uskontojen perusteiden tutkimista ja sen pohjalta nousevaa uskontodialogia. On syytä pohtia niitä lähtökohtia ja tärkeimpiä periaatteita, jotka olisi otettava huomioon, kun kohdataan toisen uskonnon edustajia. Miten uskontodialogia tulisi käydä, niin että se voisi poistaa keskinäisiä ennakkoluuloja ja helpottaa yhteistä elämää?

Lue lisää:

Tämän väitöstilaisuuden lectio on kokonaisuudessaan blogin sivulla, jonne pääset sivupalkissa olevasta linkistä tai seuraavasta linkistä: Matti T. Amnell: lectio praecursoria Uskontojen välisten suhteiden kehitysnäkymiä. Uskontojen universumi 1999.

Lisäksi väitöstiivistelmä suomeksi
och på svenska
Matti T Amnell: Religionernas universum, utmaningen från John Hicks religiösa pluralism samt diskussionen kring denna. (diss)
9.6.1999 

Perttu Jukka. Uskonnot eivät lähenny Hickin ajattelun pohjalta
Helsingin sanomat/ihmiset/väitökset
https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000003805713.html

Ei kommentteja: