Haastatteluja. Interviews

Arkistoissa:

Rev. Matti Pekkarinen [since 1998 Matti T. Amnell, Doctor of Theology, Doctor of Philosophy]: New Associate pastor at Lutheran church says 1974 battle tested his faith in God. - Toronto Star , Nov 04, 1981. Archives

Haastattelu Toronto Star -lehdessä. Kuva (Getty Images)

9.6.1999


Perttu Jukka. Uskonnot eivät lähenny Hickin ajattelun pohjalta

Helsingin sanomat/ihmiset/väitökset

https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000003805713.html


2015: Matti T. Amnell: Agricola, Rööperin ja Eiran kirkko. (historia, rakenne, käyttö, merkitys ja funktio, tulevaisuus)
2013: Matti T. Amnell: Mahdottomuuden kokemus Jacques Derridan poststrukturalistinen tutkimustraditio (sivut)
Moderni ja postmoderni ateismi ja kristinusko, Matti T Amnell. TT Mika K. T. Pajusen seminaarimuistio Matti T. Amnellin esitelmästä Suomen Ekumeenisen Neuvoston Opillisten kysymysten jaoston Usko-tiede- ateismi -seminaarissa 24.9.2010.

"Kadulla kulkee mustiin pukeutunut teinityttö, jonka takin selässä lukee--": I am my own God, I do what I want." - Mitä tällaisen tempauksen takana voisi olla? Ei välitöntä hätää. Olet vain törmännyt postmodernismiin." Jussi Rytkönen: Kirkon on otettava postmodernismi haltuun. https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000004601720.htmlKotimaa/Teologia 18.2.2010, 27.
Juhani Huttunen: Mitä todella tapahtuu? Kirkko ja kaupunki 17.3.2010. Sivut 4-5.
Lea Lappalainen: Postmoderni haastaa kirkon. (haastattelu) myös Kirkkomme lähetys 2/2010 ( 8-9)
"Ei ole maailmanrauhaa ilman uskontojen rauhaa" Janne Villa: Rohkea tunnustuksellisuus kuuluu uskontojen kohtaamiseen Kirkko ja kaupunki 22/16.6.1999 [Uskontojen universumiin liittyvä haastattelu. ks esittely ja muut arviot]
Markus Partanen: Jumala on kuollut, ihminen kuollut.
- Sana/Ajankohtaista 25.2.2010
Video: Matti T. Amnell: Elämä vaatii rohkeutta (Agricola-messu)

perjantai 19. helmikuuta 2010

Uskontojen universumi: Arvioita ja haastattelujaVäitöskirja teologian alalta. Matti T. Amnell: Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Diss. Suomalainen Teologinen Kirjallisuusseura. Julkaisuja 217.
Vammala 1999, 261 s.
ISBN 952-9791-31-3, ISSN 0356-9349
Kansi: Eliisa Isoniemi
Kannen kuva: Matti Amnell (Jr.)

Arvioita ja haastatteluja Amnellin väitöskirjasta:


Matti T. Amnellin väitöskirja Uskontojen universumi on ollut Helsingin Yliopiston teologisessa tiedekunnassa kurssikirjana, alussa pari vuotta pakollisena kaikille uusille opiskelijoille ja sitten 15 vuotta valinnaisena kurssikirjana dogmatiikassa. Tätä kirjaa on lainattavissa muun muassa Kaisa-kirjastossa (= opiskelijakirjastossa Kaisaniemessä) ja yliopistoon teologisen tiedekunnan kirjastossa sekä yleisissä kirjastoissa ja myytävänä Teologisesta kirjallisuuseurasta.
https://fi.wikisource.org/wiki/Suomalaisen_teologisen_kirjallisuusseuran_julkaisuja
LOPPUUNMYYTY

(HS)Uskonnot eivät lähenny Hickin ajattelun
pohjalta. - HS/Väitöksiä 1999  ks alempaa lainusta

"Amnell päättelee, että koska Hick ohittaa liian kevyesti uskontojen totuuskysymyksen, hänen hahmottelemansa uskonnontulkinta ei voi olla tehokkaana perustana kolmannen vuosituhannen toiminnalle ja ajattelulle."
Heikki Tervonen: Lähetystyön oikeutus. Kotimaa/Kommentti 11.6.1999

"Amnell tuntee perusteellisesti Hickin pluralismia koskevan ajattelun ja siitä käydyn tieteellisen keskustelun. --Erityisenä ansiona pidän väitöskirjan pohtivaa otetta, joka luo hyvän jatkolähtökohdan tulevalle tutkimukselle." Hans-Olof Kvist: Matti T. Amnell: Uskontojen universumi. -Yliopistolehti/kirjat 9.6. 1999 13

"Helsinkiläinen teologian tohtori Matti T. Amnell julkaisi viime vuonna äärimmäisen mielenkiintoisen ja antoisan tutkimuksen nimeltä "Uskontojen universumi". Kirjassaan Amnell on tutkinut perusteellisesti maailmankuulun englantilaisen uskontoteologin John Hickin käsitystä uskonnoista. "Juhani Lindgren: Amnell, Matti T.: Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Diss. STKS 217. - Kylväjä/Pohdintaa 2000.

"Amnellin tutkimukseen perehtyminen antaa lukijalle erinomaisen näköalan nykyiseen uskontoteologiseen kenttään ja samalla myös tarpeellisia välineitä osallistua tähän keskusteluun." Timo Vasko: John Hickin uskonnollinen pluralismi ei ole kristinuskoa. Matti T. Amnell: Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu. Diss. Suomalainen teologinen kirjallisuusseura 217. Helsinki 1999. 261 s. – Kirkkomme lähetys Vår kyrkas mission 2000 2, 32-33.

"Amnell painottaa dialogin aitoutta ja avoimuutta: " Keskustelun tulee olla rohkeasti tunnustuksellista. On uskallettava sanoa oma mielipide ja todettava, mikä siinä on samanlaista ja erilaista kuin muiden mielipiteissä. Tämä vaatii kykyä sietää erilaisuutta." Janne Villa: Rohkea tunnustuksellisuus kuuluu uskontojen kohtaamiseen. Kirkko ja kaupunki n:o 22-16.6.1999 (haastattelu)

"The most substantial recent exposition and assessment of Hick's pluralism and its theological ramifications is Matti T. Amnell, Uskontojen Universumi--".
Veli-Matti Kärkkäinen, professor of systematic theology at Fuller Theological Seminary in Pasadena, California in "Introduction to the Theology of Religion", 283-4, n4. See also. (tarvittaessa kirjoita hakusana ja klikkaa kohtaa 'näytä kaikki')
Ks myös maininnat 'Amnell' ja lainaukset "Uskontojen Universumi"- kirjastani" teoksessa
Trinity and Religious Pluralism: The Doctrine of the Trinity in Christian Theology. of Religions. By Veli-Matti Kärkkäinen. Aldershot, England, Ashgate 2004

Perttu Jukola: Uskonnot eivät lähenny Hickin ajattelun pohjalta. HS/9.6.1999
https://www.hs.fi/ihmiset/art-2000003805713.html?share=63c1f766dc0e25a6bc73b836a913e099
tilaajat
Uskonnonfilosofi John Hickin ajattelu ei tarjoa realistista pohjaa uskontojen lähentymiselle, päättelee väitöstutkimuksessaan teologian lisensiaatti Matti T. Amnell.
Hickin mukaan sama jumaluus vaikuttaa kaikissa uskonnoissa "painetta", jonka vaikutuksesta uskonnot syntyvät.
Jumaluus koetaan kuitenkin uskonnoissa eri tavoin paikallisten olosuhteiden ja kulttuurin johdosta. Siitä syntyvät uskontojen erilaisuudet.
Jumaluus itsestään on ihmisen tietokyvyn ja käsitteiden ulkopuolella. Ei voida tietää, onko se yksi vai monta, hyvä vai paha, persoonallinen olento vai persoonaton prinsiippi. Eri uskontojen opit ovat Hickin mielestä runouden kaltaisia myyttejä, jotka eivät ole kirjaimellisesti totta, vaan tarkoitettu vaikuttamaan ihmisten asenteisiin.
John Hickin mukaan kaikissa uskonnoissa on sama pelastustie: itsekeskeisyydestä todellisuuskeskeisyyteen. Sen vuoksi lähetystyö ja toiseen uskontoon käännyttäminen tulisi lopettaa.
Kuoleman jälkeen kaikki ihmiset syntyvät useita kertoja uudestaan toisiin maailmankaikkeuksiin, joissa heidän kehityksensä jatkuu. Lopulta yksilölliset rajat katoavat ja ihmiset yhtyvät kollektiiviseksi persoonallisuudeksi.
Amnellin mukaan Hick ei ota riittävästi huomioon uskontojen omaa identiteettiä eikä uskontojen välisten suhteiden polttavinta ongelmaa, totuuskysymystä. Hickin uskonnonfilosofiasta on tullut elitistinen ja synkretistinen uskonnon kaltainen ideologia, johon vain harvat voinevat yhtyä, Amnell päättelee.
Kunkin uskonnon kannattajat pitävät omaa uskontoansa perimmäisenä maailmanselityksenä, mikä johtaa tavallisesti lähetystyöhön. Siihen niillä on oikeus uskonnonvapausperiaatteen mukaisesti, Amnell toteaa.
Amnellin väitöskirja "Uskontojen universumi. John Hickin uskonnollisen pluralismin haaste ja siitä käyty keskustelu" tarkastetaan keskiviikkona Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa.
Vastaväittäjänä on professori Hans-Olof Kvist Åbo Akademista.---

Ei kommentteja: